اسکرول به بالا
* پروفیل: پروفیل گنووین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده
برج درستکار
* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری77 * يراق آلات:یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مهندس کسایی
آقای مهندس کسایی
* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 94 * يراق آلات: یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: اقای علیرضا...
آقای علیرضا حاجی حسینلو
* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 700 * يراق آلات:یراق آلات استاک. باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای باقرمهرابی
آقای همتی
* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقای پاشایی
آقای پاشایی
اسکرول

برج درستکار

* پروفیل: پروفیل گنووین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده
مشاهده پروژه

آقای مهندس کسایی

* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری77 * يراق آلات:یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مهندس کسایی
مشاهده پروژه

آقای علیرضا حاجی حسینلو

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 94 * يراق آلات: یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: اقای علیرضا حاجی حسینلو
مشاهده پروژه

آقای همتی

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 700 * يراق آلات:یراق آلات استاک. باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای باقرمهرابی
مشاهده پروژه

آقای پاشایی

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقای پاشایی
مشاهده پروژه