اسکرول به بالا

آقای مهندس کسایی

آقای علیرضا حاجی حسینلو

آقای عباس هاشمی

آقای باقرمهرابی

پروژه راستين

پروژه اركيد ٧

برج درستکار

* پروفیل: پروفیل گنووین * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده
مشاهده پروژه

آقای مهندس کسایی

* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری77 * يراق آلات:یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای مهندس کسایی
مشاهده پروژه

آقای علیرضا حاجی حسینلو

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 94 * يراق آلات: یراق آلات استاک باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: اقای علیرضا حاجی حسینلو
مشاهده پروژه

آقای همتی

* پروفیل: ترمال بریک بازشو سری 700 * يراق آلات:یراق آلات استاک. باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای باقرمهرابی
مشاهده پروژه

آقای پاشایی

* پروفیل: سیندژ * يراق آلات: فرنکس باشیشه دوجداره ساده در ساده * كارفرما: آقای پاشایی
مشاهده پروژه

آقای عباس هاشمی

* پروفیل: رنگی سیندژ * يراق آلات: یراق آلات فرنکس باشیشه دوجداره ساده در سوپرسیلور * كارفرما: آقای عباس هاشمی
مشاهده پروژه

آقای باقرمهرابی

* پروفیل: ترمال بریک کشویی سری 700 * يراق آلات: یراق آلات استاک شیشه سوپرسیلور در ساده * كارفرما: آقای باقرمهرابی
مشاهده پروژه

پروژه راستين

* نوع درب و پنجره: UPVC * سيستم: لولايى * برند: گنووين * يراق آلات: فورنكس تركيه * رنگ: سفيد * نوع شيشه: ساده * كارفرما: آقاى اسماعيل ارشد * مهندس اجرايى: آقاى...
مشاهده پروژه

پروژه اركيد ٧

* نوع درب و پنجره: ترمال بريك * سيستم: لولايى، كشويى * برند: آكپا * يراق آلات: استاك اسپانيا * رنگ: شامپاين P1 * نوع شيشه: ساده * كارفرما: آقاى على كسايى *...
مشاهده پروژه