اسکرول به بالا

جدول قیمت گذاری

سبک پیش‌فرض

کسب و کار

۳۳۰.۰۰۰تومان


ماهانه

معاملات جاری را بدون هیچ هزینه اضافی دریافت کنید.

 • صفحه ساز WPBakery
 • زمینه های سفارشی پیشرفته
 • اسلایدر رولوشن
 • طراحی و ویژگی‌های سفارشی
 • المنتور
شروع کنید

نسخه ویژه

۶۵.۰۰۰تومان


ماهانه

معاملات جاری را بدون هیچ هزینه اضافی دریافت کنید.

 • صفحه ساز WPBakery
 • زمینه های سفارشی پیشرفته
 • اسلایدر رولوشن
 • طراحی و ویژگی‌های سفارشی
 • المنتور
شروع کنید

شخصی

۰


ماهانه

معاملات جاری را بدون هیچ هزینه اضافی دریافت کنید.

 • صفحه ساز WPBakery
 • زمینه های سفارشی پیشرفته
 • اسلایدر رولوشن
 • طراحی و ویژگی‌های سفارشی
 • المنتور
شروع کنید